HỆ thống kiểm tra lớp Phủ 3D Ergonlines OPI

Liên hệ
  • Mã sản phẩm : Ergonlines OPI
  • Xuất xứ: ITalia
Số lượng: Mua hàng
Mô tả :
Trong mỗi quá trình đúc liên tục, khuôn mẫu lắp ráp liên tục được giữ trong dao động bằng bảng dao động; Điều này giúp cho dòng thép tránh được gắn với các bức tường đồng bên trong. Phép đo 3D chính xác của quỹ đạo không gian của khuôn mẫu là sự trợ giúp tuyệt vời cho các tình huống tiên đoán sớm trong đó hệ thống bảng dao động cần được bảo trì. Nó cũng giúp gây rắc rối cho các hành vi bất thường của CCM và phân tích chúng.

https://www.youtube.com/watch?v=ejgnofizXj4


NHU CẦU
Kiểm tra hành vi dao động
Bảo trì dao động
Giảm sát thương xác suất
Đặt kiểm tra thông số
Tuân thủ các kiểm tra cụ thể của dao động
 
LỢI THẾ
Mô tả hành vi dao động hoàn chỉnh
Đánh giá thời gian tiêu cực
Bảo dưỡng phòng ngừa
Theo dõi dao động liên tục với bộ cảm biến cài đặt vĩnh viễn

Đối tác